درباره ما

مدیریت استراتژیک توسعه برند
Brand Development Strategic Management
---------------------------------------
خدمات مبتنی بر ارزش افزوده
V.A.S
ارائه خدمات جامع در راستای امنیت دسترسی و استفاده تعداد بیشتری از مشتریان نسبت به بخشی از خدمات یا دسته ای از محصولات یک برند در راستای گسترش جامعه مشتریان

مدیریت ترافیک مشتریان
M.C.T
ارائه خدمات فراخوان و هدایت مشتری با هدف ایجاد ترافیک فیزیکی در راستای افتتاح یا توسعه واحد فروش محصول و ارائه خدمات به مشتریان و مدیریت ترافیک فیزیکی مشتریان

تولید محتوای دیجیتال
D.C.C
ارائه خدمات منجر به ایده و طراحی اولیه تا پیاده سازی الگوهای اطلاع رسانی گرافیکی و محتوای متنی در راستای معرفی خدمات و نمایش محصولات و گسترش اهداف برند به مشتریان

دیجیتال مارکتینگ
D.M.S
ارائه خدمات تجارت هوشمند و با رویکرد پاسخگویی به نیاز مشتری که مهمترین اصل مشتری مداری است با ایجاد شعبه دیجیتال در هر موقعیت بسته به نیاز و درخواست مشتریان