صنایع چوب توماج

معرفی فعالیت و اهداف
آمیزه ای از هنر و سلیقه با دانش نوین
خدمات دکوراسیون داخلی ساختمان ها، ارگان ها و مراکز تجاری و اداری بر پایه صنایع چوب و MDF در سطح کشور از فعالیت های گروه دکوراسیون داخلی توماج می باشد.
تأمین و تجهیز کابینت، درب و کمد، آرک و کاذب، میز و جزیره، پنل و چوب درگروه مسکونی و پارتیشن و تجهیزات اداری درگروه ستادی و ویترین و دکوراسیون فروشگاهی درگروه تجاری توسط این مجموعه ارائه می گردد.
مزایا و نقاط قوت برند
مطالعات اولیه و زیربنایی پیش از کار و مشاوره بر اساس پلان و آنالیز تصاویر و نیز طراحی و مانیتور پیش از تولید از مزایا و نقاط قوت و تداوم این برند می باشد.
مدیریت برند
آقای محمود عیدگاهیان

نظر بدهید