کیترینگ عبداللهی

معرفی فعالیت و اهداف
لذت و سنت آمیخته در طبخ و ارائه غذا
فرصت آشتی دوباره با ذائقه از دست رفته در فضای پر ترافیک و مدرن امروزی و اعتماد به سلامت و کیفیت در دست پخت گروه رستوران و کیترینگ عبداللهی
بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در طبخ و عمل آوری منوی گسترده این کیترینگ و سرویس دهی مدون و هدفگذاری شده در راستای تکریم مشتریان
مزایا و نقاط قوت برند
دستیابی به سود کم در قبال مشتریان فراوان و سودآوری از ترافیک و اعتماد مشتریان در این مجموعه از مزایا و نقاط قوت و تداوم این برند می باشد.
مدیریت برند
آقای حسن عبداللهی

نظر بدهید