آقای گل

معرفی فعالیت و اهداف
تفکری فوق العاده زیبا از تولید تا ارائه گل
در شرایطی که لطافت نام گل را تا رسیدن به دست مخاطب با خود به همراه دارد.
انتخاب هوشمندانه و درایت در ارائه انواع پکیج در راستای بسته بندی و تزئین انواع گل و همچنین پرداختن به نوسان سلایق و میزان سن مخاطبین از مزایا و نقاط قوت و تداوم این برند می باشد.
مزایا و نقاط قوت برند
ارتباط مستمر و مداوم با مخاطبین و پاسخگویی آنلاین مدیریت مجموعه و نیز خدمات قبول سفارش و ارسال گل تا خارج از مرزهای شهری از ابزار تداوم این برند می باشد.
مدیریت برند
آقای عماد باقرزاده

نظر بدهید